Zahrádecký
Dvůr

Návštěvní Kniha

Aneb, zážitky a zkušenosti našich hostů.

Moc bychom chtěli poděkovat našim hostům za milé vzkazy, a zároveň bychom se chtěli podělit o jejich zážitky a dojmy z jejich pobytu v Zahrádeckém dvoře :).