Zahrádecký
Dvůr

Česká Sibiř

Zahrádka – Smilkov – Miličín – Petrovice u Miličína – Střezmíř – Červený Újezd – a zpět

Česká Sibiř je vyvýšenina s kótami 500 – 700 m.n.m. v okolí městečka Miličína. Název jí dal spisovatel Jan Herben, který tam pobýval na chalupě. Obecně chladnější počasí tetinka vždy komentovala: „Do Miličína o kabát víc!“

Ze Zahrádeckého dvora vyrazíte doprava do kopce. Za horizontem na křižovatce odbočíte doleva na Dědkov a pomalu budete stoupat přes Velké Heřmanice do Heřmaniček. Přejedete železnici a odbočíte doleva na hlavní silnici, ale hned po 100 m z ní sjedete odbočkou doprava na Smilkov po cyklotrase č. 0042.

Ve Smilkově na návsi odbočíte doleva a přijedete k nepřístupnému baroknímu zámku ze 17. století postavenému na místě tvrze. Současný vzhled je výsledkem neogotických úprav v 19. století a zahrada je z 18. století. Pokračujte kolem zahrady doprava naMiličinský lev (Daniel Korol) Báňov. Na rozcestí odbočte doleva a pak jeďte po silnici na Zechov (!ne po zelené). Hned za cedulí označující vesnici odbočíte doprava po polní cestě a pak pojedete lesem až na rozcestí s modrou turistickou značkou. Tam se dáte doleva po asfaltu – nebo rovně po modré značce lesní cestou – v obou případech se napojíte na červenou turistickou značku směr Miličín. Vychutnejte si krásné výhledy. Na další křižovatce odbočte doleva (připojí se i zelená turistická značka). Po 400 metrech odbočte doleva ke skalnímu útvaru zvanému Miličínský lev. Vraťte se zpět a pokračujte v původním směru jízdy ke kapli Utrpení Páně, která je u vrcholu Kalvárie, kde končí křížová cesta. Z prudkého kopce sjeďte dolů kolem hřbitova do města. Opatrně přejedete rychlostní silnici č. I/3 a po pravé straně se zastavte u původně gotického kostela z 80. let 14. stol., který byl v 18. stol. barokně upraven. Stěny zdobí fresky Jana Spitzera, strop alegorické malby a obraz korunovace Matky Boží od Františka Millera z r. 1754.

zámek Střezimíř (obec Střezimíř)Po hlavní silnici pokračujte směrem na Mladou Vožici přes vesnice Záhoří a Petrovice. V nich odbočte doprava kolem ruin zámku ze 17. století. Pak po hlavní silnici pokračujte přes vesnice Nové Dvory, Nasavrky a Mitrovice. Za nimi podjedete rychlostní silnici č. I/3 a dorazíte do Mezna. Dále kolem obecního úřadu pokračujte rovně do Stupčic a přes vzácný kamenný most z roku 1895 do Střezimíře. Za mostem jeďte zkratkou po trase vyhlídkové cesty kolem Strezimíře a přijedete k zámku postavenému na začátku 18. století a pseudorokokově přestavenému v roce 1924. U kostela svatého Havla odbočte doprava, povšimněte si muzea hasičů a přes náves pokračujte kolem hřbitova na Větrov. Po vrstevnici jej obkroužíte, na křižovatce se dejte doprava, až dojedete k vyhlídce Altán. Vlevo od cesty je chovná stanice koně převalského.vyhlídka Altán

Po zelené turistické značce pokračujte do Červeného Újezda. V městečku se lze dobře najíst a navštívit kostel svatého Matouše. Od hřbitova s kaplí sv. Vojtěcha je pěkný výhled do krajiny. Odbočte po silnici doprava po cyklotrase č. 0075. Ta vás  podél železniční trati, která se přestavuje na moderní koridor, dovede přes Nové Dvory, Ješetice, Radíč, Jiříkovec a Číšťovice až do Heřmaniček.  Za podjezdem odbočíte vlevo a přes Velké Heřmanice a Dědkov dojedete do Zahrádeckého dvora stejnou cestou, jako jste přijeli.

Prozkoumejte trasu výletu
QR výletu se nepovedlo načíst
Podobné výlety