Zahrádecký
Dvůr

Klokočovským lesem

Zahrádka - Křenovice - lesem - Bučovice - a zpět

Necelých 6 km dlouhá procházka, ideální před obědem.

Ze Zahrádeckého dvora vyrazíte doleva po silnici z kopce. Prohlédnete si údolí a les na protějším svahu, který vás dnes čeká. Na křižovatce u bývalého kravína pokračujte rovně do Křenovic. Na návsi je po levé ruce pěkná zvonička a za vesnicí můstek přes potok Mastník, nejnižší bod dnešního výletu.křížek u Bučovic

50 metrů za mostem odbočte prudce doprava na lesní cestu. Terén začne stoupat, jen po půl kilometru je krátký odpočinek na mýtině a pak ještě dalších 600 metrů na vrchol kopce (519 m.n.m.). Pokud by bylo třeba, lze na dvou místech odbočit doprava a sejít na silnici dříve. Z vrcholu se cesta stáčí mírně doprava a posléze opustíte les. Pod vámi se rozprostírá ves Bučovice, ve které se dáte odbočkou doprava. Přejdete náves po pravé straně s kapličkou a požární nádrží. Po silnici pokračujte údolím potoka Mastník. Cesta se krásně klikatí podle potoka, můžete obdivovat sílu na pohled malého vodního toku, se kterou vyhloubil toto údolí.

 Dostanete se až na známou křižovatku před Křenovicemi, kde se dáte prudce doleva, abyste se dostali zpět na Zahrádecký dvůr.

Prozkoumejte trasu výletu
QR výletu se nepovedlo načíst
Podobné výlety