Zahrádecký
Dvůr

Martinické pověsti

Zahrádka – Mastník – Martinický hřbitov – Vranov – Faranda – Nezdický dub – a zpět

Podle pověstí lidé dodnes kolem mlýna u rybníka Mastník hledají poklady, na poděkování za záchranu života tam stojí kaple. V Martinicích na hřbitově straší a cestou do Bučovic ¨je třeba si dát pozor na zlého ducha".
kaple u Mastníku

Ze Zahrádeckého dvora vyjdete doleva z kopce a na křižovatce odbočíte ostře doprava směrem na Bučovice. Údolím potoka Mastník se vydáte proti jeho proudu. Bučovicemi projdete rovně a po kilometru spatříte po pravé ruce starý mlýn.

Jak to tak bývá, takové stavení je opředeno pověstmi. V jednom roce, když končila zima, voda v potoce začala rychle stoupat a unášela s sebou velké kusy ledu. Jakmile mlynář spatřil, že kry ucpaly můstek s propustí u mlýna, vynesl nábytek do patra, schoval tam rodinu a jal se led uvolňovat. Jenže proud jej unesl a šlo mu o život. Modlil se k Panně Marii a byl zázračně zachráněn. Jako poděkování u mlýna postavil malou kapličku. Jindy se u rybníka na noc utábořili cikáni a zanedlouho přišla jedna cikánka prosit o jídlo. Mlynářce se jí zželelo a darovala jí bochník chleba a krajáč mléka. Cikánka se chtěla odměnit, že bude věštit z ruky, ale nikdo nechtěl. Alespoň hodila karty na stůl a vyložila jim, že se v okolí nacházejí čtyři poklady. Jenže tři z těch pokladů našli sousedi a ten čtvrtý se hledá dodnes.

hřbitov v MartinicíchKolem mlýna a rybníků pokračujte po silnici do vesnice Martinice. Ve svahu po levé ruce nad kostelem se nachází hřbitov. Kolem něho se prý vracela jedna selka z přástek pozdě v noci. Náhle slyšela u hřbitovní zdi výt sousedova psa. Když se pozorněji zahleděla tím směrem, všimla si nějaké postavy, jak se prochází mezi hroby. Tu se měsíc vyloupl z mraků a selce ztuhla krev v žilách. Byl to kostlivec, který se za ní rozběhl. Běžela o život domů a vpadla do dvora se srdcem až v hrdle. Tolik další pověst.

Od hřbitova se nevracejte na hlavní silnici, ale jděte kolem dětského hřiště na Vranov. Cesta vede podél ohrady s daňky a muflony. Pod lesem stával mohutný dub, o němž se povídalo, že tam roste již od dob keltů a je posvátný. Bohatý mlynář poručil chalupníkovi Václavovi, aby starý dub porazil, ale starý poustevník Václava od toho zrazoval. Jakmile Václav přiložil sekeru ke kmeni, zvedl se vítr a v hukotu slyšel příšerný smích a jekot. Do mlýna se vrátil s nepořízenou a to mlynáře dopálilo. Nedbaje varování vydal se starý dub pokácet sám a to se mu stalo osudným. Strom se rozpůlil od kořenů až po korunu a černá ruka vtáhla nenasytu do podsvětí.rybníček v Nezdicích

Dále kolem obory dojdete až k jezdeckému klubu Voleveč, u něj se dáte doleva do kopce. Na vrcholu v lesíku odbočte doleva. Za lesem je pěkný výhled. Pokračujte přes pole dolů, po levé ruce minete samotu Babičky. Cesta vede dál podle lesa doprava, projdete kolem posledního stavení, které zbylo z osady Faranda. Za ním se dáte mírně doprava (nebo lze odbočkou doleva sejít zpět do Martinic) a na další křižovatce doleva do vesnice Nazdice. Prohlédněte si památkově chráněný dub, vysoký 25 m a obvodem kmenu téměř 4 m. Pak pokračujte do údolí Mastníku.

 hrušeň (Naďa Gutzerová)
Na hlavní silnici odbočte doprava na Bučovice. Tam někde stávala Repetných hruška, u které prý strašilo. Jednou šel tudy chalupník, a že dobře prodal zboží, dal si pár piv za odměnu. Když míjel hrušku, dostal ránu do zad jako lopatou. Otočil se a spatřil průsvitně bílou postavu a dostal ještě pár pěkných ran. Stejně tak i za týden tady pochodil jeho kamarád, který se mu za to zpočátku smál. Duch ho hnal až k bučovickým skalám, kolem kterých také půjdete. Až vyjdete z lesa, odbočte doleva a jděte na Zahrádecký dvůr!

Prozkoumejte trasu výletu
QR výletu se nepovedlo načíst
Podobné výlety