Zahrádecký
Dvůr

Naučná stezka kolem Votic

Zahrádka – Votice rozhledna – Mysletice – Hostišov – Votický javor – Votice klášter – a zpět

Votice jsou městečko na cestě z Prahy na Českou Sibiř. Panely naučné stezky přinášejí kromě ponaučení také zábavu pro děti – na každém z nich je umístěn tematický kvíz. Jako průvodce Vám informace na panelech shrne skřítek Votísek.

Ze Zahrádeckého dvora vyjedete doleva dolů a na první křižovatce odbočíte ostře doprava. Údolím potoku Mastníku projedete vesnice Bučovice, Martinice a Nazdice, ve kterých se napojíte na silnici č. II/121 směr Votice. Přes Střelítov se dostanete do Votic, Husova ulice vás povede do centra. 
Rozcestník kolem Votic

Od kruhového objezdu se vydejte přes náměstí dolů k autobusovému nádraží, kde začíná naučná stezka. Za pravotočivou zatáčkou projdete kolem kostela sv. Václava s rozhlednou Václavkou ve věži. Táborskou ulicí půjdete až za město podchodem pod rychlostní silnicí č. I/3 a hned za křižovatkou odbočíte doprava na polní cestu (kolem autoservisu Plaček). Po ní dojdete do vsi Lysá, půjdete rovně, za vsí odbočíte doprava, až dojdete k obci Amerika. Na další křižovatce půjdete rovně po červené turistické značce na kopec Větrov s kaplí sv. Vojtěcha, kterou nechal kolem roku 1680 vystavět zdejší hrabě Ferdinand František z Vrtby jako projev díků za ochranu před morem. Pod kopcem naleznete vesnici Mysletice, za ní půjdete polní cestou do malé vesnice Hory, překročíte silnici č. II/150 a po červené budete pokračovat až k informační tabuli Česká Sibiř, u které odbočkou doprava dolů opustíte červenou značku.
Votický javor

Pod kopcem zprava obejdete rybník a podchodem se dostanete do vesnice Hostišov. U jezdeckého klubu odbočíte doprava a kolem motokrosové tratě budete klesat zpět k Voticím. Za lesíkem se napojíte na silnici a po levé straně budete moc obdivovat Votický javor, který stojí na místě bývalé šibenice. V roce 2005 získal 2. místo v soutěži Strom roku. Po této silnici dojdete až do města, můžete se zastavit v bývalém klášteře sv. Františka, který dnes slouží jako muzeum a výstavní prostor se stálými expozicemi: Ze života františkánů a slavných osobností Voticka, Výstava kočárků a panenek, vlastivědné muzeum Voticka a dokumenty z období kolektivizace. Po prohlídce sejděte ke kruhovému objezdu a  vrátíte se k automobilu.

Na Zahrádecký dvůr pojedete stejnou cestou po silnici č. II/121 na Sedlec-Prčice, v Nazdicích odbočíte doprava a přes Martinice a Bučovice se dostanete ke křižovatce u Křenovic, kde odbočíte prudce doleva do Zahrádky.

Prozkoumejte trasu výletu
QR výletu se nepovedlo načíst
QR výletu se nepovedlo načíst
Podobné výlety