Zahrádecký
Dvůr

Přes Vysokou do Podolí

Zahrádka – Křenovice – Dobrohošť – Lovčice – Vysoká – Podolí – a zpět

Pěší výlet o délce necelých 12 kilometrů nás provede zvlněnou krajinou plnou krásných výhledů a romantických zákoutí.

Ze Zahrádeckého dvora půjdete doleva a sejdete z kopce do údolí Mastníku. V Křenovicích odbočíte kolem zvoničky doleva a vykročíte přes pole do kopce a pak skrz les, na křižovatce se dáte doleva a asi po 200 metrech dojdete k zámku Dobrohošť výhled od Dobrohoště (Pavel Kasza)(veřejnosti nepřístupný). Když se vrátíte, na křižovatce půjdete rovně do mírného kopce přes pole, dojdete do Lovčic. Na odbočce se dáte doleva, po pravé straně prohlédnete další nepřístupný zámeček a u něj kapličku. Vrátíte se zpět na křižovatku a  odbočíte doleva, projdete lesíkem na vrcholu kopce, a pak začnete klesat. Projdete obec Vysoká kolem kamenné zvoničky a pokračujete z kopce dolů. Za vesnicí odbočíte z asfaltové silnice  doprava a klikatou polní cestou sejdete do údolí.Mastník u Podolí (Šárka Wagner)

Potok ale zatím nepřekračujte, ještě před ním odbočte doprava a jděte po jeho levém břehu proti proudu. Minete Vrbský mlýn a dojdete do vsi Podolí. Teprve teď přejdete můstek přes potok, za ním se dáte doprava a dojdete na silnici vedoucí z Vojkova. Na ní se dáte doprava a přijdete do Křenovic, za nimiž odbočíte mírně doprava, pak už za pár chvil dorazíte do Zahrádeckého dvora.

Prozkoumejte trasu výletu
QR výletu se nepovedlo načíst
Podobné výlety