Zahrádecký
Dvůr

Příbram

Zahrádka – Památník Slivice – Památník Vojna – Svatá Hora – Hornické muzeum – a zpět

Okresní město Příbram nabízí několik velmi zajímavých turistických cílů. U Slivic padl poslední výstřel 2. světové války na našem území až 11. 5. 1945. Památník Vojna připomíná smutnou dobu uranových dolů u Příbrami pod hlavičkou Muzea obětí komunismu. Svatá Hora je největším poutním místem v Čechách. Hornické muzeum vám hmatatelně přiblíží dolování uhlí.Památník vítězství Slivice (Jan Siblík)

Ze Zahrádeckého dvora vyjedete doleva, přes Křenovice a Vojkov se napojíte na hlavní silnici č. I/18 směr Sedlčany. Kruhový objezd opustíte druhým výjezdem a bude pokračovat na Příbram až k mimoúrovňovému křížení s dálnicí D4. Z kruhového objezdu se dáte druhým výjezdem a pak doprava směr Strakonice (pokud nemáte dálniční známku, jeďte čtvrtým výjezdem na Dubenec a pak souběžně s dálnicí směr Milín). Opusťte dálnici směr Milín a Slivice, ale nejezděte do města, nýbrž doprava kolem čerpací stanice k památníku posledních výstřelů druhé světové války na našem území v noci z 11. na 12. května 1945.

památník Vojna vLešeticích (Tomdvora)Vraťte se zpět k čerpací stanici a na křižovatce odbočte doprava na Příbram. Ve vesnici Slivice je křížová cesta v lipové aleji z roku 1646. Pak pokračujte dále na Příbram, ale ještě před vjezdem do okresního města odbočte doleva na Lešetice. Vesnici projeďte po hlavní silnici, až asi po 1,5 kilometru dorazíte na parkoviště u památníku Vojna. Areál sloužil v období 1949–1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu. Expozice seznamují s perzekucí po únoru 1948, s protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví.

bazilia Svatá Hora (Kadlecová)Po prohlídce se vraťte na silnici č. I/66 a přes centrum dojeďte podle ukazatelů na parkoviště pod poutním areálem Svatá Hora. Za 50 Kč na celý den nechte automobil na parkovišti a po chodníku dojděte na nádvoří baziliky obklopené ambity. Kdy byla postavena původní kaplička není známo, její zdivo je prý dosud zčásti obsaženo ve zdivu dnešní baziliky. Dle pověsti ji dal postavit již ve 13. století rytíř z rodu Malovců jako dík Panně Marii za vyslyšené prosby, když ho ochránila před pronásledujícími loupežníky. V ambitech můžete obdivovat nástěnné malby a navštívit turistické centrum se suvenýry. V něm si můžete zakoupit i vstupenku na hodinovou komentovanou prohlídku za 120 Kč. Bohoslužby se konají 3x denně, v neděli odpoledne jsou zde varhanní koncerty.

důlní vláček (Jiří Hora)

Ze Svaté Hory pokračujte přes centrum do čtvrti Březové Hory, kde se nachází muzeum hornictví. Podle ukazatelů zaparkujte u skanzenu Ševčínský důl. Komentovaná prohlídka je velice zajímavá, součástí většího okruhu je jízda důlním vláčkem. Na Zahrádecký dvůr se vrátíte po silnici č. I/18 kolem Kauflandu, z kruhového objezdu 4. výjezdem pokračujte rovně přes Sedlčany, za nimi jeďte odbočkou na Vojkov a pak údolím Mastníku až na Zahrádku.

Prozkoumejte trasu výletu
QR výletu se nepovedlo načíst
Podobné výlety