Zahrádecký
Dvůr

Slavné osobnosti Sedlčanska

Zahrádka – Sedlec/Prčice – Sedlčany – Křečovice – Vrchotovy Janovice – a zpět

Navštívíme místa, kde pobývali Vítek z Prčice, Jakub Krčín, Josef Suk a Sidonie Nádherná.

Ze Zahrádeckého dvora vyrazíte přes náves do kopce. Pozor na nepříjemný horizont s pravotočivou zatáčkou. Na křižovatce odbočíte doleva a projedete vesnici Dědkov. Za ním se v mírném klesání dáte doprava na úzkou cestu, která klesá do Chotětic. U požární nádrže pokračujte po hlavní silnici doprava a po obvodu vesnice doleva a asi po 300 metrech zahněte opět doprava směrem na jihozápad. Po hlavní silnici projedete Divišovice, minete tři rybníky, až dojedete do Prčice. Na křižovatce odbočíte Sedlec-Prčice náměstídoprava a Benešovská ulice (silnice II/121) vás dovede až na Vítkovo náměstí, kde se můžete zastavit u kamenné plastiky Prčického škrpálu s datem 1966, kdy se zrodil pochod Praha – Prčice. Dále pokračujte do Sedlce po silnici 121 jihozápadním směrem (ne kolem kostela). Po půl kilometru přejedete nově opravený most Karla Burky z roku 1823 lemovaný sochami sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého. Po této silnici dojedete na náměstí, objedete kostel zleva a Komenského ulicí se dostanete až k hradu,  muzeu a pivovaru Vítka z Prčice .

Náměstí v Sedlčanech (David Krátký)


Ze Sedlce pokračujte po silnici II/120 severozápadně na Sedlčany kolem rybníka a hřbitova. Projedete obcemi Měšetice, Dobrošovice, Doublovičky, Jesenice a Rudolec. Do Sedlčan přijedete podél přehradní nádrže. Na kruhovém objezdu pokračujte do centra, po pravé ruce minete kostel sv. Martina. Přímo na náměstí je novorenesanční radnice z roku 1903, informační centrum a muzeum (vchod je z Tyršovy ulice). V muzeu se můžete dovědět více o Jakubu Krčínovi, který se proslavil jako stavitel rybníků v jižních Čechách. Kostel sv. Martina je bohužel zakrytý obchodním domem a dvěma panelovými domy z dob reálného socialismu. V kostele je odhalena freska s motivy Klanění tří králů ze 14. století.  
Busta Josefa Suka

Dále se vydáte přes náměstí na sever okolo hřbitova rovně po silnici II/105. Můžete se kochat nádhernou typicky českou krajinou, kterou právě v těchto místech obdivuje i Rudolf Hrušínský ve filmu "Vesničko má středisková" v okolí obce Osečany. Po hlavní silnici dojedete až do Křečovic, kde je dosud zachován filmový vjezd do JZD (viz výlet Filmová místa). Křečovice jsou významné  jako sídlo houslového virtuosa a skladatele Josefa Suka, který žil v čísle popisném 3, kde se nyní nachází jeho památník s expozicí. Sám Josef Suk je pochován na místním hřbitově u   kostela sv.Lukáše.

zámek Vrchotovy Janovice
Z Křečovic se vydáte kolem kostela směrem na jih po silnici III/11441, kterou přes Skrýšov, Břišejov a Suchdol dojedete do Klimětic. Kde zahnete prudce doleva a pak přes hráz Velkého sedlečského rybníka, Šebáňovice a Mrvice dorazíte do Vrchotových Janovic. Tam je zámek, ve kterém žila baronka Sidonie Nádherná.  K zámku patří muzeum a také velmi pěkný park s rybníčkem a rodinný hřbitov, kde jsou převezeny  z Anglie i ostatky Sidonie Nádherné a uloženy  25.5. 1999 do rodinného hrobu. 

Po prohlídce pojedete směrem na Sedlčany po silnici I/18 až ke křižovatce, kde odbočíte doleva na Vojkov. Přes náves pokračujete rovně kolem kostela a hřbitova a po silnici III/12145 přes Křenovice se vrátite do Zahrádeckého dvora.

Prozkoumejte trasu výletu
QR výletu se nepovedlo načíst
Podobné výlety