Zahrádecký
Dvůr

Tábor

Zahrádka – Tábor – Klokoty – ZOO Tábor – a zpět

Vydejte se do husitského města Tábora! Kromě historického centra doporučujeme procházku ke klášteru v Klokotech. Pokud cestujete s dětmi, využijte šanci navštívit zoologickou zahradu.

Ze Zahrádeckého dvora vyjedete doleva, na první křižovatce odbočíte doprava a pokračujete východním směrem až do Votic. Husovou ulicí přijedete do centra, kruhový objezd opusťte druhým výjezdem a Táborskou ulicí pokračujte kolem autobusového nádraží směrem na rychlostní silnici č. I/3. Z kruhového objezdu vyjeďte třetím výjezdem směrem na Tábor. Rychlostní silnice se za Miličínem změní na dálnici D3. Na 76. kilometru u Čekanic sjeďte z dálnice a za mostem přes vodní nádrž Jordán pokračujte z přivaděče směr centrum. Na hrázi vodní nádrže je po pravé straně nejprve venkovní parkoviště a hned za ním parkovací dům (adresa Československé armády 31, poplatek 40 Kč, volno spíše jen ráno). Pokud by bylo plno, můžete zkusit parkoviště K vodopádu, nebo na Tržním náměstí.

Výtahem se dostanete do ulice Střelnické, která vás dovede na hlavní Žižkovo náměstí. Před sebou uvidíte historickou kašnu, za ní budovu staré radnice a vedle ní informační centrum. V něm si můžete vyzvednout letáčky a mapku s doporučenou trasou po centru města včetně komentáře jednotlivých památek.

Druhou variantou je vydat se procházkou ke klášteru do čtvrti Klokoty. Kolem kostela Proměnění Páně pokračujte Hrnčířskou ulicí z kopce. Stojí za to trochu si zajít necelých 100 metrů doprava na vyhlídku z hradeb, ze které je vidět Jordánský vodopád. Pak se vraťte a pod hradbami odbočte doleva a projděte Holečkovými sady podél Tismenického potoka. Podle ukazatele na křižovatce odbočte doprava na most přes potok a vystoupejte do prudkého kopce poutní cestou lemovanou alejí. Přibližně od její poloviny vede nahoru křížová cesta. Na vrcholu stojí poutní areál kláštera oblátů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie s přístupnými ambity zdobenými oltářními kaplemi a nástěnnými malbami. Stejnou cestou se vrátíte zpět k můstku, ale na křižovatce za ním tentokrát pokračujte rovně, a pak po schodech zpět do města. Na křižovatce odbočte doprava a projděte Bechyňskou bránou. Povšimněte si věže, která je pozůstatkem hradu, který zanikl při požáru roku 1532. Věž dnes slouží jako rozhledna. Na křižovatce přejděte silnici a dejte se doleva a hned sejděte vpravo dolů po schodech kolem kostela sv. Jakuba a sv. Filipa. Pod schody se nachází Granátová skála z migmatitu, v jejíž světlejších místech se hojně vyskytují granáty typu almadinu. Ulicí Pod Parkány se kolem sochy sv. Anny vrátíte zpět do centra města. Přejděte hlavní silnici a Koželužská ulice vás dovede zpět na náměstí. Po levé straně náměstí ještě můžete navštívit Husitské muzeum. K autu se dostanete opět Střelnickou ulicí.

Další možností je navštívit táborskou zoologickou zahradu, která se nachází za vsí Větrovy u výpadovky na Bechyni. Zoo je přístupná v sezóně od dubna do října denně, v zimě jen o víkendech.

Do Zahrádeckého dvora se vrátíte stejnou cestou, jako jste přijeli.

Prozkoumejte trasu výletu
QR výletu se nepovedlo načíst
QR výletu se nepovedlo načíst
Podobné výlety