Zahrádecký
Dvůr

Vysoký Chlumec

Zahrádka – Bolechovice – Vysoký Chlumec – Třebnice – Skrýšov – mlýn Příčovy – a zpět

50 km dlouhý okruh vede zajímavými místy na Sedlčansku

Ze Zahrádeckého dvora vyjedete doprava přes náves do kopce a na křižovatce odbočíte doprava. V Křenovičkách u kapličky zahnete doleva a pustíte se z kopce do Vozerovic, za nimi odbočíte doprava na cyklotrasu č. 0042. Za 1,5 km dorazíte do Bolechovic, kde po levé ruce uvidíte zámek z 18. století, který momentálně chátrá. Pokračujte dále do Jesenice, kolem kostela k potoku, na křižovatce se dáte doprava, přetnete mezinárodní cyklotrasu Praha – Wien a pokračujete doleva po cyklotrase č. 0074.Vysoký Chlumec

V Nedrahovicích pojedete rovně, číslo cyklotrasy se změní na 8138, ale hned na nejbližším rozcestí odbočíte doprava a po zelené turistické značce na Úklid s krásným výhledem do krajiny. Za Úklidem pokračujte doleva opět po výše zmíněné cyklotrase až na Vysoký Chlumec. Před vámi se naskýtá krásný pohled na nepřístupný hrad,  který je ve vlastnictví boční větve Lobkowiczů. Jeho silueta je viditelná z dalekého okolí. Skanzen na Vysokém Chlumci představuje stavby a život obyvatel Povltaví v 18.-19. století. Možnost prohlídky zjistíte na telefonu +420 733 371 546.

Výhled od Sváteho JánuOd skanzenu pokračujte po cyklotrase č. 8137 na Oříkov, na křižovatce jeďte rovně, u Solopysk zahněte doleva na cyklostrasu č. 111 a vzápětí přijedete do Třebnice, kde se nachází nepřístupný novorenesančně upravený zámek. Jeho majiteli byli mimo jiné Jakub Krčín, Jan Černín z Chudenic nebo maršálek Radecký. Kolem zámku začnete stoupat do svatojánských lesů, v serpentinách minete opravenou kapličku. Kolem vrcholu Jedlina začne klesání a na křižovatce odbočíte doprava na Svatý Jan, kterým rovně projedete do Skrýšova. Vpravo od silnice se zastavte u zámku pocházejícím z 18. století. Nyní je však soukromým majetkem, v jízdárně se jednou ročně koná hudební festival Jazz u Rodena.

větrný mlýn u Příčov

K dalšímu cíli pokračujte ze Skrýšova doprava po modré turistické značce, přes pole se připojíte na Vltavskou cyklostezku, značenou také E7. Tudy pokračujte do Chramost, kde se dáte doprava po cyklotrase č. 8133. Opatrně přejedete silnici č. I/18 do Dublovic a přes náves pokračujte směrem na Příčovy. Ještě před nimi můžete odbočit doleva ke zřícenině větrného mlýna, který byl postaven kolem roku 1600 a sloužil do 18. století. Stavba válcového věžového větrného mlýna mohla být největší svého typu na světě. Dále pokračujte do vsi, kde se můžete zastavit ještě u zámku, který se soukromí majitelé snaží zachránit. 

Na hlavní silnici se vrátíte kolem zámku rovně a na silnici č. I/18 doleva. Odpočiňte si během příjemného klesání do Sedlčan.  Na Zahrádecký dvůr zbývá deset kilometrů, kterými vás provede cyklotrasa č. 111 na Kosovu Horu, kde se připojíte na č. 11 Praha – Wien, ale na křižovatce za školou odbočíte na č. 112 směr Vojkov a opustíte ji až za Křenovicemi, tam odbočíte opět mírně doprava a hned vás přivítají první budovy  Zahrádky.

Prozkoumejte trasu výletu
QR výletu se nepovedlo načíst
Podobné výlety