Zahrádecký
Dvůr

Cestou do Prčice straší!

Zahrádka – Divišovice – Prčice, židovský hřbitov – Mrákotice, statek – a zpět

V Divišovicích se splašili koně a dlouhé hodiny stáli v rybníce. Cestou do Prčic je kříž, u jehož paty uviděl náhodný kolemjdoucí na Velký pátek stříbrný poklad. U židovského hřbitova se mějte na pozoru před ohnivým sudem a rozhodně se neopírejte o hřbitovní zeď, sic na vás skočí kostra. V Mrákoticích na statku nemohl najít klid ani po smrti zlý sedlák.

Ze Zahrádeckého dvora vyjdete doprava přes náves a za horizontem se dáte doprava na Křenovičky. U kapličky zahněte doleva z prudkého kopce dolů a mezi pastvinami do Vozerovic. Pozor, před vsí může být cesta rozbahněná. Za rybníkem odbočte na silnici doleva a u renovované kaple sv. Vojtěcha jděte naopak doprava. Silnička mezi poli vás dovede do Divišovic.

kříž divišovice (M. Žirovnický)U rybníka si dejte pozor, aby vás do něj nevlákalo neviditelné mámení, jako se to stalo páru koní, který tam až do klekání roztřeseně stál a odmítal se pohnout. Přitom jejich pán potřeboval rychle pro doktora, aby pomohl jeho nemocné ženě.  Nyní odbočte doleva na hlavní silnici a na konci vesnice si povšimněte kamenného kříže po levé straně. Pokud byste jej minuli na Velký pátek v pozdní noci jako jeden opozdilec, mohli byste zaslechnout cinkání a uvidět mdlé světlo. To tehdy vycházelo z hrnce plného stříbrných mincí, který hlídali dva velcí černí psi. Raději pokračujte rychle směrem k Prčici. Po levé straně uvidíte za polem židovský hřbitov. Když na něm chtěly ženské ze vsi paběrkovat, dlouho se nezdržely. "Najednou se u hřbitovní zdi objevil ohnivý sud a pomalu se kutálel přes pole směrem k nim. Chalupnice utekly a večer u kostela to pak rozebíraly. Kostelnice poznamenala „Všimly jste si, že tam nezůstalo ani jedno stéblo opálené?“. Po cestě pak dojdete až do města Prčíce, ale pokud si nechcete zajít na občerstvení, odbočte na křižovatce hned doleva (opatrně, je to frekventovaná silnice) a po 300 metrech u farmy znovu doleva.Židovský hřbitov u prčice

Cesta vás dovede z druhé strany k židovskému hřbitovu. "Jednoho dne prý tudy jel vozka, ale náhle se kobylky zastavily, až by málem býval z kozlíku spadl. Koukaly směrem ke hřbitovu, až nakonec i kočí dostal strach, jako by je ode zdi něco pozorovalo. Naštěstí začalo zvonit poledne a v tu ránu bylo kouzlo pryč, a mohli jet dál. Jednou během větrné noci se kolem hřbitova vracel z hospody do Prčice známý flamendr. Unavený těžkou chůzí proti větru, opřel se na chvilku o zeď, když ucítil, že mu něco spadlo na záda a pevně jej objalo kolem krku. Když se podíval na hruď, spatřil kostěné hnáty a na rameni vybělenou lebku. Vyděšeně se rozběhl k městu, klopýtal, a až na kraji Prčice mu kostlivec ze zad seskočil. Dlouho pak stonal, ale když se uzdravil, o hospodu již nikdy nezavadil."
kříž a statek v Mrákoticích

Polní cestou dojdete kolem rybníka k samotě Nová hospoda, tam se dáte doprava a přijdete do Mrákotic. "V jednom statku prý hospodařil zlý sedlák, co vydělal, to utratil za pití. Když umřel, všichni si oddechli. Jenže jeho duše jako světýlko chodila nakukovat okénkem za jeho vdovou. Selka chudák, strachy nemohla spát, dokud jí nepomohl bratr. Když i on spatřil světélko, rozhodl dát za duši sedláka na modlení a od té doby byl klid".

Zpět na Zahrádecký dvůr se dostanete přes Chotětice, a pak do kopce na Dědkov a za vsí doprava.

Prozkoumejte trasu výletu
QR výletu se nepovedlo načíst
Podobné výlety